top of page

PRIVACYVERKLARING van

 

Stichting TangoArt

Valkenierstraat 17

1825 BC Alkmaar

tangoartalkmaar@gmail.com

 

 

De Stichting TangoArt maakt gebruik van een website, een emailadres, een emailadressen-bestand en Facebook.

 

De grondslag van het emailadressen-bestand is uw toestemming tot het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld. Wanneer u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief wordt uw emailadres verwijderd. 

 

Bij aanmelding tot deelname aan workshops, festival of andere activiteiten (grondslag uitvoering van een overeenkomst) gebruiken we uw gegevens om u actuele informatie over de workshop/festival/activiteiten te verschaffen. 

 

Stichting TangoArt bewaard de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

TangoArt deelt geen emailadressen met derden en zal algemene emailberichten alleen versturen als BCC (Blind Carbon Copy).

 

Als  er afbeeldingen of  video’s op de website of op Facebook staan waar u bezwaar tegen heeft, zullen we deze na melding direct verwijderen.

 

Alle informatie en materialen op de website, met inbegrip van teksten, gegevens, grafische voorstellingen, geluiden, video’s, afbeeldingen, die zich op deze website bevinden, mogen niet worden gepubliceerd, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, of op elke andere wijze worden bewerkt buiten de omgeving van deze website zonder voorafgaande toestemming van TangoArt.

 

Mocht u geen prijs meer stellen op berichten van TangoArt kan dat gemeld worden via tangoartalkmaar@gmail.com

bottom of page