TangoArt kan niet zonder Vrienden...

Evenementen zoals het jaarlijkse festival Tango à la Carte en de maandelijkse tangosalon Las Campanas kunnen niet tot stand komen zonder de steun van onze Vrienden.


Met een donatie van € 15,- per jaar ben je Vriend. (En wanneer je een groter bedrag zou willen geven, zijn wij je daar uiteraard buitengewoon erkentelijk voor.)


Je kunt je aanmelden als Vriend door:
1. bij de ingang van de salon je bijdrage cash te betalen en je mailadres achter te laten.
2. of je aan te melden bij tangoartalkmaar@gmail.com en je donatie over te maken op NL10 INGB 0008 153078 t.n.v. Stichting TangoArt o.v.v. Vriend.


Voor Vrienden doen we soms iets extra’s: 
 

vrienden_foto.jpg
broeker_veiling_edited.png