Vriend van TangoArt

TangoArt kan niet zonder Vrienden.... 

Evenementen zoals het jaarlijkse festival Tango à la Carte en de maandelijkse tangosalon Las Campanas kunnen niet tot stand komen zonder de steun van onze Vrienden. 

Met een donatie van € 15,- per jaar ben je Vriend. (En wanneer je een groter bedrag zou willen geven, zijn wij je daar uiteraard buitengewoon erkentelijk voor.)

Je kunt je aanmelden als Vriend door:

1. bij de ingang van de salon je bijdrage cash te betalen en            

    je mailadres achter te laten.

2. of je aan te melden bij tangoartalkmaar@gmail.com en je donatie       over te maken op NL10 INGB 0008 153078

    t.n.v. Stichting TangoArt o.v.v. Vriend.

Voor Vrienden doen we soms iets extra's: 

Zo organiseren we op een bijzondere plek, de BroekerVeiling, zondag 7 juli a.s. een 'Tango on Tour' salon (gratis) speciaal voor Vrienden. (De salon Las Campanas in de Vest vervalt deze dag.)