top of page

Lo de TangoArt 2023

vindt plaats op

2 en 3 september

in theater de Vest Alkmaar

info volgt

Lo de TangoArt 2022

27 en 28 augustus 

Theater De Vest, Canadaplein 2,  Alkmaar

Zaterdagmiddag - tangomarkt vrij entree

* gratis proefles * workshops * milonga *

* kunst * kleding * schoenen * tassen * shawls * 

 

Zaterdagavond

* Noche de Tango * milonga * orkest * DJ * 

 

Zondagmiddag

* milonga *

 

Programma (english below)
zaterdagmiddag: Tangomarkt in de foyer
13:00-17:00u entree gratis
 
Er zijn kramen met o.a. tangoschoenen, tangokleding van Jelana-D (Nicole van Gool) tweedehands tangokleding, tassen, shawls, tangotekeningen,  schilderijen, kaarten van Heleen de Buisonjé, Chris Zaal, Nico Kool.

 

gratis introductieles Argentijnse Tango

door Crista & José Luis  (tangodocenten van de Alkmaarse tangodansschool https://milongaluzdeluna.nl


14.00 - 15.00u altijd al willen tangodansen? Iedereen kan het leren. Kom langs voor een gratis proefles.

Aanmelden niet nodig! Deze workshop wordt gegeven in de foyer.

MILONGA LUZ DE LUNA houdt de passionele Argentijnse Tango als cultureel erfgoed in stand door het organiseren van lessen in leiden en volgen met de daarbij behorende specifieke technieken en muziekkennis. Ook zijn er met regelmaat themagerichte workshops en specifieke lessen damestechniek.

Daarnaast organiseert Luz de Luna tweemaal per maand een salon (salon is een vrije dansgelegenheid met verschillende DJ’s en/of live muziek).

 

Milonga met  DJ: La Mariposita (Ingrid).

15.00 - 17.00u. Ingrid is vaak in Bs.As. geweest, en heeft daar tangobars bezocht waar live muziek

werd gespeeld, ook heeft ze daar veel gedanst in salons. "Zo is mijn liefde voor tangomuziek

ontstaan. Ik ben ruim 15 jaar DJ. Mijn playlists stel ik samen uit tango’s, walsen, en milonga’s uit de

“gouden jaren” 1930-1950. Ik draai voor de dansers. Door ritmische, en romantische muziek,

instrumentaal, en zang af te wisselen zorg ik voor sfeer, energie, en vooral plezier op de dansvloer."

 

 

workshop vrouwentechniek 

door Corine Groenewegen

van excellent volgen naar fantastisch dansen

14.00 - 15.15 uur. Deze workshop gaat over muzikaliteit, anticipatie en delay, passiviteit en activiteit.

In de Kleine Zaal van theater de Vest.

Men kan zich opgeven bij Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Kosten: € 15,-

workshop techniek voor paren 

door Corine Groenewegen

15.30 - 16.45 uur. Deze workshop gaat over beweging binnen de omhelzing, ritme en dynamiek.

Voor de dames die meedoen aan de eerste workshop is dit een vervolg waarin ze elementen uit de techniekles kunnen toepassen. 

Kosten:  € 15,- per persoon.

In de Kleine Zaal van Theater de Vest. 
Men kan zich per paar opgeven bij Louise Bos: l
ou_bos@hotmail.com

Corine is bijna 30 jaar onderdeel van de Amsterdamse tangoscene.  Ze promoot, geeft les, nodigt bekende (oa milonguero) maestro's uit en organiseert sinds 15 jaar milonga 'La Bruja’ en 7 jaar Encuentro Porteño.

Corine combineert alles wat een goede lerares nodig heeft: kennis, ervaring en enthousiasme. Haar kennis wordt gevormd door twintig jaar ervaring in het leren, dansen en lesgeven en door regelmatige en uitgebreide bezoeken aan Buenos Aires. Haar beschouwingen over de tango combineren technische precisie met levendige verbeeldingskracht. In haar lessen concentreert ze zich op dansen als een dialoog, werkt ze aan mannelijke en vrouwelijke rollen en gebruikt ze haar brede kennis over het menselijk lichaam, afkomstig uit haar beroep als homeopaat. Maar bovenal is haar enthousiasme: Ze gelooft echt in haar studenten en op haar warme en inspirerende manier geeft ze vertrouwen in ieders eigen kunnen. Corine is een ware ambassadrice van het plezier in dansen.

Tenslotte: De resultaten van haar lessen zijn altijd indrukwekkend succesvol!  Martin Ottmers, Bonn

crista joseProeflesLuzDeLuna19 (3).jpg
Ingrid 2019.jpg
maestra Corine.jpg
2022 voor website.jpg
zaterdagavond: Noche de Tango
in de Kleine Zaal
19:30-23.30 u. entree : € 12,50  tickets verkrijgbaar in de zaal   

 

DJ Corine en live muziek van Tangata kwartet 

Tangata kwartet bezetting: viool, bandoneón, piano en contrabas.
Tangata, is een van de meest bekende tango ensembles in Nederland. Het orkest bestaat uit toegewijde en ervaren professionals met een passie voor tangomuziek.. Voor zowel dansers als muziekliefhebbers speelt Tangata muziek die de ziel raakt. Het orkest presenteerde samen met hun collega's zangeres Jeannine Geerts & violist Andrea Bentivoglio de vierde cd "Alive", live opgenomen in Tivoli Vredenburg, waarop klassieke en nieuwe tango's naast nieuwe composities van pianiste Margreet Markerink staan. Ook in de nieuwe composities blijft de tango soul bewaard. De veelzijdigheid van de muziek brengt een inspirerende avond voor zowel dansers als muziekliefhebbers. Tangata heeft in heel Europa gespeeld (Istanbul, Finland, Frankrijk (Normandië, Parijs etc), Duitsland, België, Italië, Portugal, Granada en ook in Argentinië en Minnesota).

Tangata kwartet speelt composities van:

Osvaldo Pugliese/Anibal Troilo/ Astor Piazzolla/ Juan Carlos Cobian/ Julian Plaza/ Manuel Jovés/ Virigilio Expósito/ Margreet Markerink etc 

tangata IMG-8026.jpeg

 

 

 

DJ Corine Groenewegen

DJ Corine.jpg

zondagmiddag: Milonga in de Pleinzaal

14.00 - 17.00 u. entree € 10,- tickets verkrijgbaar in de zaal

Met DJ: Willemijn 

Willemijn draait voornamelijk muziek uit de jaren 40. "Ik hou van de gelaagdheid in de tango’s uit die tijd en vind er het hele scala aan menselijke emoties in terug. Ik zoek naar een goede balans tussen lyrische en ritmische, romantische en dramatische tanda’s, en hou daarbij goed de dynamiek op de vloer in de gaten om te voelen wat er nodig is om een goeie spanningsboog te creëren en de dansers mee te voeren in een intense gezamenlijke beleving".

DJ.jpg

Schedule Lo de TangoArt 2022

 

Saturday 27 Augustus, Theater De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

.

13:00-17:00h Tango market entrance free of charge

In the lower foyer of theatre De Vest , for lovers can be danced on the tango dj La Maripsitas music.

 

And then there is the market with tango shoes, tango drawings and paintings, cards, tango clothes, second hand tango clothes, scarves and bags.

14.00 - 15.00 hours A free introduction lesson to Argentine Tango by Crista & José Luis ( Luz de Luna). No sign-in required.

Workshop women's technique by Corine Groenewegen

from excellent following to fantastic dancing. 

14.00 - 15.15h

Price:  € 15,-

This workshop is about musicality, anticipation and delay, passivity and activity.

In the 'Kleine zaal' of theatre de Vest.

You can register with Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Workshop technique for couples by Corine Groenewegen

15.30 - 16.45h

Price: € 15,- per person

This workshop is about movement within the embrace, rhythm and dynamics. For the ladies who participate in the first workshop, this is a follow-up in which they can apply elements from the technique lesson.

You can register with Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Corine has been at the heart of Amsterdam tango for over 20 years, promoting, teaching, inviting high profile milonguero maestros and organising milonga 'La Bruja' since 2007.

 

Corine combines everything a good teacher needs: knowledge, experience, enthusiasm. Her knowledge is formed by twenty years experience of learning, dancing and teaching as well as regular and extensive visits to Buenos Aires. Her reflections on tango combine technical precision with vivid imaginativeness. In her teaching, she focuses on dancing as a dialogue, works on male and female roles and she uses her broad knowledge about the human body, coming from her profession as a homeopath. But above all is her enthusiasm: She really believes in her students and in her warm and inspiring way she gives confidence in each one's own abilities. Corine is a true ambassador of the joy of dancing.

Finally: The results of her teaching are always impressively successful!

Martin Ottmers, Bonn

 

19: 30- 23.30 u Noche de Tango, entrance: € 12,50

 

With tango DJ Corine, live music from Tangata quartet 

And the whole evening there is the market.

Orkest Tangata quartet

Tangata, is one of the most visible tango ensembles in the Netherlands. The orchestra consists of dedicated and experienced professionals with a passion for tango music. .

For both dancers and music lovers Tangata plays music that touches the soul. The orchestra presented its fourth CD  "Alive” , live recorded at Tivoli Vredenburg , together with their collegues singer Jeannine Geerts & violin Andrea Bentivoglio  on which classic and new  tangos stand side-by-side with new compositions from the pianist Margreet Markerink..

Also in the new compositions tango soul is preserved. The versatility of the music makes an inspiring evening for both dancers and music lovers

Tangata has played all over Europe,  (Istanbul, Finland, France ( Normandy, Paris etc) , Germany, Belgium, Italy , Portugal , Granada and in Argentina and Minnesota aswell. 

🌹

Andrea Bentivoglio violin ,                   

Jacqueline Edeling (bandoneon)                            

Boris Franz ( double bass )

Margreet Markerink (piano &compositions)        

About the music:

Compositions from:

Osvaldo Pugliese/Anibal Troilo/ Astor Piazzolla/ Juan Carlos Cobian/ Julian Plaza/ Manuel Jovés/ Virigilio Expósito/ Margreet Markerink etc 

 

Tickets are available at the entrance

 

Sunday 28 Augustus, Theater de Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

Milonga in de Pleinzaal

14.00 - 17.00 u. Entrance € 10,

With DJ: Willemijn

Willemijn plays music from the 40s. "I like the layering in the tangos of that time and find the whole range of human emotions in it. I look for a good balance between lyrical and rhythmic, romantic and dramatic tandas, while keeping a close eye on the dynamics on the floor to feel what it takes to create a good tension curve and to lead the dancers into an intense joint experience".

Tickets are available at the entrance.

bottom of page