top of page

Lo de TangoArt 2023

vindt plaats op

2 en 3 september

in theater de Vest Alkmaar

Lo de TangoArt 2024

6 - 7 - 8 september 2024
Theater de Vest, Canadaplein 2, Alkmaar
De Letterbak, Edisonweg 10-12, Alkmaar
Artiance, Canadaplein 3, Alkmaar
Vrijdagavond - de Letterbak
* diner * lezing * milonga *


Zaterdagmiddag - foyer theater de Vest
* tangomarkt * vrij entree *
* gratis proefles * workshops * milonga *
* kunst * kleding * schoenen * 


Zaterdagavond
* Noche de Tango * milonga * orkest * DJ *

Zondagmiddag
* milonga * chacarera-kennismaking *
2022 voor website.jpg
Programma (english below)

vrijdagavond: diner
educatie
milonga 
zaterdagmiddag: Tangomarkt in de foyer
13.00 -  17.00u entree gratis 

Er zijn kramen met oa. tangoschoenen van Jetuelle, kleding van       en
tweedehands tangokleding en schoenen, de spelregels hiervoor vind je hier:  

Tangotekeningen en schilderijen van Chris Zaal, Heleen de Buisonjé, Inge Bruyn. 
 
Milonga met DJ El Frisòn (Chris)
13.00 - 15.00 u.
16.00 - 17.00 u.
El Frisón is sinds het begin 2019 actief als tango DJ in Alkmaar en omgeving. Zijn stijl van draaien is
lyrisch, melodieus en dansbaar. Bij voorkeur draait hij muziek uit de “gouden jaren” van de tango, de
jaren 1935-1950, met soms een uitstapje naar eind jaren twintig/begin jaren dertig of een modern,
21ste eeuws orkest.

 

Op de website Tangowille publiceert El Frisón wekelijks muziek, tekst en dans van een nieuwe gezongen tango. Zie: https://www.tangowille.nl/

Sinds mei 2022 heeft hij samen met DJ El Fresco een radioprogramma op de Concertzender, elke derde vrijdag van de maand (ook online te beluisteren). Tangos Despreciados heet het programma, dat gaat over ondergewaardeerde tangos.

 

Gratis introductieles Argentijnse Tango (bij Artiance)

door Crista en José Luis

tangodocenten van de Alkmaarse tangodansschool https://milongaluzdeluna.nl

14.30 - 15.30 u

Altijd al willen tangodansen? Iedereen kan het leren. Kom langs voor een gratis proefles. Aanmelden niet

nodig! Deze workshop wordt gegeven in de ...........zaal van Artiance. 

MILONGA LUZ DE LUNA houdt de passionele Argentijnse Tango als cultureel erfgoed in stand door het

organiseren van lessen in leiden en volgen met de daarbij behorende specifieke technieken en

muziekkennis. Ook zijn er met regelmaat themagerichte workshops en specifieke lessen damestechniek.

Daarnaast organiseert Luz de Luna tweemaal per maand een salon (salon is een vrije dansgelegenheid

met verschillende DJ's en/of live muziek).

workshop Milonga

door Wendy en Roger

tangodocenten van tangoschool You Tango - Haarem: https://www.youtango.nl/

14.00 - 15.15 u.

"In deze workshop behandelen we een leuke en speelse mix van milonga lisa en traspie!"

In de Kleine Zaal van theater de Vest.

Men kan zich opgeven bij Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Kosten: € 15,- per persoon

workshop Wals

door Wendy en Roger

tangodocenten van tangoschool You Tango - Haarlem : https://www.youtango.nl/

15.30 - 16.45 u.

Deze workshop gaat over een dynamische ritmische cirkelvormige beweging voor de volger rond de leider.

In de Kleine Zaal van Theater de Vest.

Men kan zich op geven bij Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Kosten: € 15,- per persoon. 

YOU TANGO wordt gevormd door Charlotte Baines (UK) en Laurent Trincal (FR). Zij zijn beide opgeleid als klassieke dansers en hebben een succesvolle carrière genoten als solisten bij enkele van Europa’s gerenommeerde klassieke en moderne dansgezelschappen in Nederland (Scapino Ballet Rotterdam), Monte Carlo, Israël, België, Frankrijk en Zwitserland.

Stijl van lesgeven

Charlotte & Laurent geven les met humor en passie, wat de lessen zowel plezierig als inspirerend maakt. Gesteund door hun professionele dansachtergrond willen ze je graag de zekerheid laten ervaren van een goede danstechniek. Om van daaruit de vrijheid te hebben de muziek te interpreteren en je te verbinden met je danspartner.

zaterdagavond: Noche de Tango Pleinzaal
in de Pleinzaal van theater de Vest
20.00-21.00 u. 
21.00-00.00 u. Milonga DJ Corine 
entree : €  15,-     tickets verkrijgbaar in de zaal   

 

Live muziek van tango-septet  Tango Tondeño, DJ Corine Groenewegen

Tango Tondeño septet 

bezetting:

Jankoen de Haan, bandoneon

Koen Grootens, bandoneon

Dorothea Merlin, viool

Gabriele Nussberger, viool

Uta Preckwinkel, viool

Tis Marang, contrabas

Annemiek van der Heijden, piano 

Tango Tondeño is een ensemble van zeven professionele

musici die elkaar buiten de comfort zone van hun 

dagelijkse muzikale activiteiten hebben gevonden in hun gemeenschappelijke liefde voor de Argentijnse tango, waarbij

goede dansbaarheid voorop staat. 

Toñedo IMG-20230523-WA0001.jpg

DJ Corine Groenewegen

Corine combineert alles wat een goede lerares nodig heeft: kennis, ervaring en

enthousiasme. Haar kennis wordt gevormd door twintig jaar ervaring in het leren, dansen

en lesgeven en door regelmatige en uitgebreide bezoeken aan Buenos Aires. Haar

beschouwingen over de tango combineren technische precisie met levendige

verbeeldingskracht. In haar lessen concentreert ze zich op dansen als een dialoog, werkt ze

aan mannelijke en vrouwelijke rollen en gebruikt ze haar brede kennis over het menselijk

lichaam, afkomstig uit haar beroep als homeopaat. Maar bovenal is haar enthousiasme:

Ze gelooft echt in haar studenten en op haar warme en inspirerende manier geeft ze

vertrouwen in ieders eigen kunnen. Corine is een ware ambassadrice van het plezier in dansen. Tenslotte: De resultaten van haar lessen zijn altijd indrukwekkend succesvol!  Martin Ottmers, Bonn

DJ Corine.jpg

 

zondagmiddag: Milonga 

14.00 - 18.00 u. entree € 12,- tickets verkrijgbaar in de zaal

We starten deze milonga met een chacarera-kennismaking door Crista en José Luis.

Daarna dansen we door met DJ Roham ! 

De muziek van DJ Roham is als luisteren naar poëzie. Snelle cortina's versmelten met tango's,

valses en milonga's in een flow die niet beter gekozen kan worden.

Roham ontdekte zijn intieme band met muziek sinds zijn tienerjaren. De afgelopen 20 jaar

heeft hij als muzikant muziek gespeeld op festivals. Als dj gelooft hij dat elke milonga een

uniek verhaal is dat zich ontvouwt in nauwe samenwerking met de dansers op de vloer.

Hij bewondert de filosofieën en codes achter tangotradities. Leven en ademen tussen zijn

dansers is een integraal onderdeel van zijn dj-aanpak. Terwijl hij geniet van de

creatieve co-creatie van elke milonga, is hij nauwgezet in het perfectioneren van zijn vak buiten de milonga's (waarschijnlijk een levenslange reis op zich).

roham.jpg

 

Schedule Lo de TangoArt 2024

Friday 6 september, de Letterbak, Edisonweg 10-12 Alkmaar

 

Saturday 7 September, Theater De Vest / Artiance Canadaplein 2 + 3, Alkmaar

.

13:00-17:00h Tango market entrance free of charge

In the lower foyer of theatre De Vest with tango drawings and paintings, tango shoes, tango clothes, second hand tango clothes.
 

Milonga with DJ El Frisón (Chris)

13.00 - 15.00 hours / 16.00 - 17.00 hours.

 

A free introduction lesson to Argentine Tango by Crista & José Luis ( Luz de Luna). (Artiance) No sign-in required.

​14.30 - 15.30 uur

Workshop Milonga  by Wendy and Roger

A fun and playful mix of milonga lisa and traspie!

14.00 - 15.15h

Price:  € 15,- peer person

You can register with Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

Workshop Vals by Wendy and Roger

A dynamic rhythmical circular movement for the follower around the leader. 

15.30 - 16.45h

Price:  15,- per person

You can register with Louise Bos: lou_bos@hotmail.com

YOU TANGO is formed by Charlotte Baines (UK) and Laurent Trincal (FR). They are both trained as classical dancers and have enjoyed successful careers as soloists with some of Europe's renowned classical and modern dance companies in the Netherlands (Scapino Ballet Rotterdam), Monte Carlo, Israel, Belgium, France and Switzerland.

 

 

19: 30- 00.00 u Noche de Tango, entrance: € 15,--

 

With tango DJ Corine Groenewegen, live music from  Septet  Tango Toñedo 

Orchestra septet Tango Tondeño

Jankoen de Haan, bandoneon Koen Grootens, bandoneon Dorothea Merlin, violin Gabriele Nussberger, violin Uta Preckwinkel, violin Tis Marang, double bass Annemiek van der Heijden, piano ​

DJ Corine Groenewegen

Corine combines everything a good teacher needs: knowledge, experience, enthusiasm. Her knowledge is formed by twenty years experience of learning, dancing and teaching as well as regular and extensive visits to Buenos Aires. Her reflections on tango combine technical precision with vivid imaginativeness. In her teaching, she focuses on dancing as a dialogue, works on male and female roles and she uses her broad knowledge about the human body, coming from her profession as a homeopath. But above all is her enthusiasm: She really believes in her students and in her warm and inspiring way she gives confidence in each one's own abilities. Corine is a true ambassador of the joy of dancing. Finally: The results of her teaching are always impressively successful!

Martin Ottmers, Bonn

 

Tickets are available at the entrance

 

Sunday 3 September, Theater de Vest, Canadaplein 2, Alkmaar

Milonga in de Pleinzaal

14.00 - 17.00 u. Entrance € 12,

With DJ: Roham Farzami

We start this milonga with a chacarera introduction by Crista and José Luis.

Then we continue with DJ Roham

DJ Roham's music is also listening to poetry. Fast cortinas merge with tangos, vales and milongas in a flow that couldn't be better chosen. Roham discovered his underlying connection with music since his teenage years. For the past 20 years he has been playing music at festivals as a musician. As a DJ he believes that every milonga is a unique story that unfolds in close collaboration with the dancers on the floor. He marveled at the philosophies and codes behind tango traditions. Living and breathing between his dancers is an integral part of his DJ approach. While he enjoys the creative co-creation of each milonga, he is meticulous in the perfection of his craft beyond the milongas (probably a lifelong journey in itself).

Tickets are available at the entrance.

© TangoArt Alkmaar

privacyverklaring

bottom of page