top of page

Salon Las Campanas

Uitkomst Brainstormsessie 1-10-2017


Tijdens de maandelijkse salon van zondag 01-10-2017 hebben we als bestuur de vraag gesteld: willen jullie meedenken hoe we de maandelijkse salon aantrekkelijker kunnen maken. Er zijn allerlei suggesties gedaan tijdens deze brainstorm die we in de bestuursvergadering van 08-11 hebben besproken.

Middels dit bericht willen we laten weten wat we met de suggesties hebben gedaan.

Suggesties en reacties van het bestuur

 • Danspartners nodigen elkaar uit via “cabaceo”, de non-verbale uitnodiging via kijken en bevestigen met de hoofdknik.

Wat we in de salon zien is dat dit al vaak gebeurd. Er wordt een vorm van contact gemaakt en daarna wordt er gedanst. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat gebruik van de cabaceo niet dwingend kan worden opgelegd. Dat past niet bij de informele, gezellige salon. Het is wel een mooie Argentijnse manier van elkaar ten dans vragen.

 • Blind date, met behulp van twee stokken speelkaarten worden de dansparen geformeerd. Dit ter afwisseling van “dames vragen een heer” na de loterij.

We hebben deze suggesties tijdens de salon van 03-12 uitgevoerd en kijken wat de reacties zijn van de aanwezigen. Afhankelijk van de reacties zullen we deze vorm blijven herhalen of weer terzijde schuiven.

 • Afwisseling van muziekkeuze, bijvoorbeeld meer neo tango gaan draaien.

Het karakter van de salon is dat we traditionele muziek draaien. Meer neo tango draaien zal voor sommige dansers aantrekkelijk zijn en voor andere dansers niet aantrekkelijke zijn. Het bestuur neemt de proef op de som om aan de Dj’s te vragen om twee tanda’s te vullen met ander “niet traditionele dansmuziek” om te zien hoe de aanwezigen hier op reageren.

 • Workshops vooraf aan de maandelijkse salon.

Dat schuiven we voorlopig terzijde gezien de praktische invulling, de kosten en de financiële risico’s. tijdens het jaarlijkse festival zullen we het wel proberen te programmeren.

Er waren ook suggesties die het bestuur niet passend vonden, om verschillende redenen:

We noemen hier;

 • De Speed date, wisselen van partners tijdens een dans, geeft o.i. teveel onrust op de vloer.

 • “u vraagt ik dans’’, dat kunnen we al bestuur niet afdwingen aan alle dames. Het staat alle dames vrij om zelf hun keuzes te bepalen.

 • Stickers met “ik dans met iedereen”

 • Na een cortina doorlopen naar de volgende danspartner, bestuur is van mening dat de dansers en danseressen zelf moeten kunnen bepalen met wie zij dansen en dat kunnen en willen we niet opleggen.

 • Taxi dansers uitnodigen; veelal heren die worden ingehuurd om constant op de vloer te staan. Los van een oordeel, er zijn geen middelen om deze suggestie uit te voeren.

 • Buiten dansen. Het aanvragen van vergunningen is kostbaar en er is altijd sprake van een tijdslimiet en weersonzekerheid. Daarnaast moet er een passende locatie gevonden worden en dansbare ondergrond.Het bestuur kent naast deze praktische bezwaren ook geen geschikte buitenlocaties in Alkmaar .

Het bestuur blijft zijn/haar best doen om een mooie maandelijkse salon voor jullie te organiseren. We hopen dat de wijzigingen in goede aarde vallen en we blijven open staan voor suggesties en feedback van jullie kant.


Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
 • Facebook Basic Square
bottom of page